Loading color scheme

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

Oferim el programa d’Estimulació Primerenca al nostre alumnat, amb el desig que sigui útil i ajudi als infants a viure amb sentit i ser feliços.

L’educació dels 0 als 6 anys de vida, és la clau de molts èxits i fracassos posteriors i en la que es gesta la possibilitat d’un món més desenvolupat, més habitable, més humà i més feliç.

Segons la neurologia, com més estímuls, oportunitats i afectivitat donem al cervell dels infants en les primeres etapes de la vida, aconseguirem potenciar al màxim la seva intel·ligència per minimitzar les seves limitacions, ja que afavoreix la creació de connexions neuronals.

El programa d’Estimulació Primerenca consisteix en:

  • Activitats d’estimulació cognitiva.
  • Un Programa de Desenvolupament Bàsic (PDB) per potenciar l’estimulació físico-motora.
  • Un programa social per millorar la parla, el llenguatge i la comunicació.

Aquest programa es treballa diàriament a totes les aules d’Infantil.