Loading color scheme

Secundària

L’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria transcorre dins la franja d’edat dels 12 als 16 anys.

Durant aquest temps preparem als nostres alumnes per seguir estudis post obligatoris i/o per entrar al món laboral fent que tinguin totes les competències assolides per a què puguin afrontar la seva vida adulta, a la vegada que aprofundim amb els valors humans i cristians i tenir uns bons ciutadans i ciutadanes per al futur.

 • Utilitzant una metodologia activa posem el nostre alumnat al centre del seu aprenentatge, aconseguint així, que la seva motivació per aprendre sigui cada cop més alta.
 • Busquem la contextualització de tot allò que aprenen els nostres alumnes estimulant la seva creativitat per tal d’aconseguir que siguin persones resolutives i competents en el futur.
 • Creiem en els nostres alumnes i en les seves capacitats i habilitats traient el millor de cadascú d’ells des del punt de vista de les intel·ligències múltiples.
 • Reforcem les seves habilitats socials.
 • Defensem la inclusió i els valors com el respecte, la cooperació, l’acceptació, ...
 • Una àmplia experiència docent. Comptem amb un equip docent estable que permet acompanyar l’alumnat des del començament de l’ESO fins al final.
 • Tutorització tant dels nostres alumnes com de les seves famílies durant tota l’etapa. Concebem l’educació com un triangle entre Família – Alumne – Escola i pensem que la comunicació entre les tres ha de ser molt estreta.
 • Som acollidors, propers i familiars.
 • Coordinació directa en l’equip docent de primària en el pas entre Primària i Secundària.
 • Bons resultats al finalitzar l’etapa d’ESO. Els nostres alumnes finalitzen l’estada al nostre centre sent persones competents, autònomes, en habilitats socials i participatives.
 • Orientació acadèmica i professional individualitzada.
 • Horari compactat als matins de 8h a 15h.

Aprenentatge actiu, contextualitzat i cooperatiu

Completem l'aprenentatge de continguts a l'aula amb activitats a partir de l'experiència, projectes, problemes basats en situacions reals, sortides culturals, tot fomentant la inclusió i la cohesió de grup.


Escola multilingüe

Som centre preparador d'exàmens oficials de Cambridge. A part de les hores d'Anglès curricular oferim:

 • Use of English (Preparació per als exàmens oficials de Cambridge)
 • Anglès oral
 • Alemany

Impuls de la lectura

Entenem la lectura com una part essencial del coneixement i del desenvolupament integral personal. El nostre horari inclou 30 minuts diaris de lectura i d'escriptura, per desenvolupar el gust per la lectura i les dimensions de l'àmbit lingüístic.


Atenció i orientació personal a l’alumnat

Atenem les necessitats educatives individuals al llarg de tota l'etapa. A 4t d'ESO tenim 1 hora setmanal exclusiva d'Orientació Acadèmica i Professional on atenem els alumnes i les seves famílies de manera individualitzada i grupal.


Servei comunitari

Els nostres alumnes de 3r d’ESO participen al projecte del Servei Comunitari en el que a través de diferents convenis, aporten unes hores del seu temps en ajudar a diferents associacions que ho necessiten, completant així la seva formació veient quina és la realitat que tenen al seu entorn i valorant com ells poden fer alguna cosa per ajudar a canviar-la.


 • Completem la formació del nostre alumnat en la participació en concursos externs del centre de matemàtiques i de llengües.
 • Oferim sortides culturals  per completar la formació vivencial dels nostres alumnes.
 • Reforcem els valors del carisma Consolació: jornades de voluntariat
 • Donem molta importància a crear un bon clima i cohesió de grup: activitats lúdiques, convivències, ...

La nostra oferta de les matèries optatives té com a finalitat tant el reforç com l’ampliació, segons les necessitats individuals, vers les competències transversals i les llengües estrangeres als cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

1r, 2n i 3r: Anglès oral i EcoConsolació

4t: Anglès oral i Orientació acadèmica i professional