Loading color scheme

El segon cicle D’EDUCACIÓ INFANTIL Infantil 3-5 anys

El segon cicle d’Educació Infantil es caracteritza per una metodologia activa i vivencial, en la que el treball manipulatiu, l’experimentació i el joc tenen un paper fonamental. L’infant és el protagonista dels processos d’ensenyament-aprenentatge conjuntament amb els seus iguals i l’acompanyament de la mestra.

Realitzem projectes conjunts que neixen a partir dels coneixements previs i interessos dels alumnes i que, mitjançant converses, dubtes, hipòtesis, debats, etc van creixent i evolucionant fins arribar a un resultat final en el qual s’han resolt dubtes i s’han adquirit nous continguts.

El projecte va sent guiat per la mestra amb l’objectiu de ser un projecte global en el qual es treballen continguts referents a totes les àrees d’aprenentatge. A més a més, el projecte es complementa amb sortides locals i visites de familiars i/o experts.

Oferim el programa d’Estimulació Primerenca al nostre alumnat, amb el desig que sigui útil i ajudi als infants a viure amb sentit i ser feliços.

L’educació dels 0 als 6 anys de vida, és la clau de molts èxits i fracassos posteriors i en la que es gesta la possibilitat d’un món més desenvolupat, més habitable, més humà i més feliç.

Segons la neurologia, com més estímuls, oportunitats i afectivitat donem al cervell dels infants en les primeres etapes de la vida, aconseguirem potenciar al màxim la seva intel·ligència per minimitzar les seves limitacions, ja que afavoreix la creació de connexions neuronals.

El programa d’Estimulació Primerenca consisteix en:

  •  - Activitats d’estimulació cognitiva.
  •  - Un Programa de Desenvolupament Bàsic (PDB) per potenciar l’estimulació físico-motora.
  •  - Un programa social per millorar la parla, el llenguatge i la comunicació.

Aquest programa es treballa diàriament a totes les aules d’Infantil.

 

 

 

L’hort escolar s’inclou en l’espai de l’aula exterior i té com a objectius principals l’assoliment d’hàbits i actituds saludables i sostenibles com la cura de les flors, verdures i hortalisses que es planten, així com la cura de l’espai i els estris de l’hort.

L’hort també és un recurs que permet treballar la descoberta de l’entorn mitjançant l’observació i seguiment del cicle biològic del que s’ha plantat, en el qual també s’incorporen activitats matemàtiques i de lectoescriptura com, per exemple, seguir el creixement d’una planta i l’elaboració de cartell amb els noms del que han plantat.

Les matemàtiques es treballen amb el projecte Axioma, l’objectiu del qual és que els alumnes desenvolupin un pensament crític, amb un bon nivell de raonament i que siguin capaços de relacionar coneixements i de fer de l’assaig-error una manera d’avançar.

Aquesta metodologia es basa en la manipulació de diversos materials que ens proporciona l’editorial, materials reciclats o d’altres creats per les mestres de l’etapa. Seguint una metodologia constructivista, es pretén que els alumnes siguin capaços d’aplicar conceptes per resoldre problemes en la vida quotidiana. Amb aquests materials, els alumnes aprenen autònomament tot jugant, descobrint, experimentant i resolent problemes i hipòtesis amb creativitat i llibertat per decidir.

Amb aquesta metodologia, les mestres guien l’aprenentatge fomentant l’observació, la formulació de preguntes, l’elaboració de prediccions, l’experimentació, la verbalització i l’obtenció de respostes i/o resultats contrastant i comprovant hipòtesis.

Godly Play és un enfocament creatiu i imaginatiu per a potenciar l'educació cristiana i la formació espiritual dels alumnes de totes les edats.

Godly Play valora els processos i afavoreix l'obertura i el descobriment personal de significats. Convida als nens i nenes a interactuar amb les històries, relacionant-les amb la seva experiència. Els anima a entrar en majors dimensions de la fe, a través de preguntes que fomenten la reflexió personal i un temps de resposta oberta.

El Bee-bot és un robot que permet aprendre a dissenyar recorreguts i també a controlar-los per tal que realitzin les accions programades. Es pot programar d’una forma fàcil potenciant la creativitat dels alumnes i els facilita desenvolupar al màxim la seva lateralitat.

Els alumnes programen el moviment del robot amb els comandaments, creant una seqüenciació d’ordres per tal que arribi allà on se li hagi demanat. Ajuda a què treballin en equip, siguin creatius, fomentant el raonament lògic i estructurant el pensament.

Treballem per conscienciar el desenvolupament sostenible del planeta Terra. De quina manera podem posar el nostre granet de sorra per fer d’on vivim un lloc millor, ajudar a fer un món més igualitari, just i sostenible.

Amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible es treballa: Plàstic i paper d’alumini cero; Reduir l’ús de paper; Esmorzar saludable i de proximitat; Reducció, reutilització i reciclatge de material; Practicar el respecte i tenir en comte la dignitat de la persona; Reducció del consum d’energia (electricitat, calefacció, aigua).

Les estones de joc són un moment privilegiat de vivències compartides en què infants de diferents edats s’enriqueixen mútuament mitjançant l’intercanvi d’experiències i sentiments. L’objectiu principal és que els infants dels tres nivells d’aquesta etapa juguin de manera autònoma en espais de recreacions de la realitat, on es mouen lliurement interactuant amb els/les companys/es.

Els alumnes reforcen la matèria curricular de la llengua anglesa a través de jocs, cançons i altres activitats de una forma lúdica. A més, desenvolupen la seva capacitat d’escolta i comprensió oral per iniciar-se en l’expressió de manera correcta i fluïda.

El taller d’experimentació té com a objectiu incentivar les activitats manipulatives, d’exploració i descoberta, així com iniciar a l'alumnat en l'elaboració d’hipòtesis i comprovació de resultats. Les activitats proposades tenen la intenció de generar en els alumnes nous estímuls sensorials i percepcions i, d’aquesta manera, potenciar la seva creativitat i experimentació. 

Aquest aprenentatge posa èmfasi en la creació, en l'evolució i relació entre els conceptes. El paper de l'adult és el de preparar l'espai, proporcionar els materials i posar-los a l'abast de l'alumnat, vigilar que no hi hagi cap accident i estar present observant el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.